Seminar Percukaian KUIM

Posted by Inspirasi Wawasan in


1.0  LATARBELAKANG AKTIVITI
Di dalam pembentangan Bajet baru baru ini, YAB Perdana Menteri telah mengumumkan dan memperkenalkan satu cukai baru untuk diamalkan di Malaysia pada tahun 2015. Bagi menyahut seruan YAB Perdana Menteri, Persatuan Inspirasi Wawasan  bercadang untuk mengadakan sesi penerangan Sistem Percukaian di Negara ini dan juga GST kepada pelajar IPTA/IPTS dan kepada masyarakat serta pihak pengurusan IPTA/IPTS.

Bagi memberi input tentang kesedaran percukaian masyarakat terutama pelajar IPTA/IPTS, satu program Seminar Percukaian IPTA/IPTS Melaka di rekabentuk sebagai salah satu aktiviti Inspirasi Wawasan dalam memberi kesedaran dan penerangan tentang cukai khususnya Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) yang merupakan cukai tidak langsung. Modul percukaian diperingkat universiti hanyalah cukai langsung. Cukai tidak langsung ini merupakan sesuatu yang baru bagi kebanyakkan pelajar IPTA/IPTS.

Sebagai sebuah badan NGO, yang arif tentang Sistem Percukaian dan Inspirasi pelajar, maka Inspirasi Wawasan ingin mengambil kesempatan ini untuk menerangkan secara terperinci tentang maksud Sistem Percukaian dan GST yang bakal dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia.

2.0  PESERTA
Jumlah peserta adalah seramai 350 orang pelajar yang terdiri daripada beberapa pusat pengajian tinggi kerajaan dan Swasta yang sekitar negeri Melaka: 
   a. Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM)
   b. Universiti Teknologi Mara, Lendu
   c. Kolej Risda
   d. Kolej Matrikulasi, Londang
   e. Kolej Kemahiran Tinggi Negara
   f. UNIKL
   h. Lain-lain IPTA/IPTS

3.0  PROGRAM 
    a. Pembentangan Kertas 1- Masyarakat dan Cukai Penceramah
    b. Pembentangan Kertas 2 – Cukai Tidak Langsung (Cukai 
        Jualan dan Cukai Perkhidmatan)
    c. Pembentangan Kertas 3 - Cukai Barang dan Perkhidmatan- 
        Satu sistem percukaian yang efisien dan telus
    d. Forum Percukaian – Menjelang GST dan cabaran (3 Panel 
        Korporat)  

4.0  JANGKAHARAP PROGRAM
Adalah menjadi harapan kami agar program ini mencapai objektif untuk memberi kefahaman kepada pelajar di peringkat pengajian tinggi khususnya tentang percukaian semasa dalam negara ini. Ianya merupakan tanggungjawab pelajar apabila bekerja kelak membayar cukai kepada kerajaan untuk pembangunan Negara pada masa akan datang.

Seluruh kepimpinan Inspirasi Wawasan  yakin dengan sokongan dari semua pihak, program ini akan dapat memberi manafaat kepada pelajar-pelajar dan juga pada peringkat pengurusan tertinggi KUIM dan di peringkat pengajian tinggi. Kejayaan mereka kelak adalah kejayaan kepada Inspirasi Wawasan  dan semua pihak yang sama-sama menjayakan program ini.

Inspirasi Wawasan

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow SORA on Twitter or read the blog.

0 comments:

Special offer

Contact us